วิธีการเขียนบทความเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับวิทยาลัย

รายละเอียด

TUN นั่งคุยกับ Sylvia Vukosavljevic ที่ปรึกษาด้านการรับสมัครของวิทยาลัยกับ Veritas Prep ซึ่งให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเขียนบทความเสริมที่ดี