ฝึกงาน | โอกาสอาสาสมัคร

เราช่วยให้นักเรียนหางานฝึกงาน งานนอกเวลา โอกาสในการเป็นอาสาสมัคร และงานแสดงเสมือนจริง!

วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานสำหรับการฝึกงาน

TUN นั่งคุยกับ Marcie Kirk Holland กรรมการบริหารของ Internship and Career Center ที่ University of California, Davis เพื่อหารือเกี่ยวกับเคล็ดลับในการเขียนจดหมายสมัครงานสำหรับการฝึกงาน

วิธีการรับการสัมภาษณ์งาน

TUN นั่งคุยกับ Jia Wei Cao โค้ชอาชีพที่ Career Center ของ Stony Brook University เพื่อให้คำแนะนำในการสัมภาษณ์งาน

คำถามที่ถามระหว่างการสัมภาษณ์งาน

TUN นั่งคุยกับ Natalia Guarin-Klein ผู้อำนวยการ Magner Career Center ที่ Brooklyn College เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับคำถามที่คุณสามารถถามได้ (หรือไม่) ในระหว่างการสัมภาษณ์งาน