เครือข่ายมหาวิทยาลัย

เรียนภาษาจีน: ความเชี่ยวชาญการเตรียมสอบ HSK

รายละเอียด

ความเชี่ยวชาญนี้ประกอบด้วยหลักสูตรภาษาระดับต้นสามหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะภาษาจีนของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ความเชี่ยวชาญนี้แนะนำภาษาในชีวิตประจำวันและรวมถึงกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะภาษาทั้งสี่: การสนทนาความเข้าใจการอ่านและการเขียน คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนและตัวอักษรจีนพื้นฐานมากขึ้นจะมีความสามารถในการศึกษาภาษาจีนของคุณต่อไป

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ:

คำบรรยาย: อังกฤษ, เยอรมัน, จีน (ประยุกต์)

เรียนภาษาจีน: ความเชี่ยวชาญการเตรียมสอบ HSK - มหาวิทยาลัยปักกิ่ง