เครือข่ายมหาวิทยาลัย

เป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพ

รายละเอียด

ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของคุณภาพในการดูแลสุขภาพและวิธีที่คุณสามารถมีส่วนร่วมโดยดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพ (QI) เพื่อปรับปรุงกระบวนการดูแลและผลลัพธ์ผู้ป่วย คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมืออันทรงพลังเพื่อเพิ่มไปยัง 'กล่องเครื่องมือ' ของ QI ในระหว่างการบรรยายสั้น ๆ และแบบฝึกหัดการไตร่ตรอง คุณจะใช้เครื่องมือเหล่านี้กับการดำเนินโครงการ QI ในการตั้งค่าการปฏิบัติของคุณเองหรือพื้นที่ของการปรับปรุงส่วนบุคคล เมื่อจบหลักสูตรคุณจะมีกระดานเรื่องราวที่รวบรวมความสำเร็จของโครงการ QI ของคุณเพื่อแบ่งปันกับผู้อื่น

โครงการ QI จะได้รับการพิจารณาภายใต้บริบทของทีมงานระหว่างวิชาชีพและจากมุมมองของระบบ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้คือการเพิ่มขีดความสามารถของคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในด้านวิทยาศาสตร์ของการปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้คุณสามารถดำเนินการในคลินิกของคุณเองเพื่อปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวของพวกเขา .

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: English

เป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพ - มหาวิทยาลัย Case Western Reserve