เครือข่ายมหาวิทยาลัย

Like Like Mozart: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประพันธ์เพลงคลาสสิก

รายละเอียด

หลักสูตรนี้จะแนะนำนักเรียนให้รู้จักกลยุทธ์ในการเขียนสไตล์ดนตรีศิลปะยุโรปทั่วไป ประเด็นของความก้าวหน้าของฮาร์มอนิกการนำเสียงและพื้นผิวได้รับการแก้ไขนอกเหนือจากแนวคิดการเรียบเรียงที่เกี่ยวข้องเช่นการทำซ้ำรูปแบบและการทำอย่างละเอียด หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอพื้นที่สร้างสรรค์แม้จะอยู่ภายใต้ข้อ จำกัด ของการเลียนแบบโวหาร

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: English

Like Like Mozart: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประพันธ์เพลงคลาสสิก - มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์