เครือข่ายมหาวิทยาลัย

วิธีการทดลองทางชีววิทยาระบบ

รายละเอียด

เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพื้นฐานของการทดลองที่ใช้ในระบบชีววิทยาโดยมีจุดเน้นเฉพาะในการหาลำดับ RNA, โปรตีโอมิกส์ที่ใช้สเป็คเป็นจำนวนมาก, การไหลของมวล / cytometry และการถ่ายภาพเซลล์มีชีวิต

ตัวขับเคลื่อนหลักของฟิลด์ชีววิทยาของระบบคือเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราสามารถเจาะลึกลงไปถึงวิธีการที่เซลล์ตอบสนองต่อการรบกวนของการทดลอง สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถสร้างแบบจำลองเชิงปริมาณที่มีรายละเอียดมากขึ้นของการทำงานของเซลล์ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญในการใช้งานตั้งแต่เทคโนโลยีชีวภาพจนถึงโรคของมนุษย์ หลักสูตรนี้ให้ภาพรวมคร่าว ๆ ของเทคนิคการทดลองในปัจจุบันที่ใช้ในชีววิทยาระบบสมัยใหม่โดยมุ่งเน้นที่การรับข้อมูลเชิงปริมาณที่จำเป็นสำหรับการสร้างแบบจำลองการคำนวณในการวิเคราะห์แบบดาวน์สตรีม เราดำดิ่งลึกลงไปในเทคโนโลยีสี่อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งลำดับ mRNA, โปรตีนที่อิงตามสเปกโตรเมตรีมวลสาร, เซลล์ไหล / มวลและการถ่ายภาพเซลล์สด เทคนิคเหล่านี้มักใช้ในระบบชีววิทยาและมีตั้งแต่การครอบคลุมทั่วทั้งจีโนมจนถึงการครอบคลุมโมเลกุลเดี่ยวเซลล์นับล้านเซลล์ไปจนถึงเซลล์เดี่ยวและจุดเวลาเดียวไปจนถึงหลักสูตรเวลาตัวอย่างที่พบบ่อย เรานำเสนอไม่เพียง แต่พื้นหลังทางทฤษฎีซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ทำงาน แต่ยังเข้าสู่สภาพแวดล้อมของห้องแล็บเปียกจริงเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติเทคนิคเหล่านี้ในทางปฏิบัติและวิธีวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์สำหรับคุณภาพและเนื้อหา

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: English

วิธีการทดลองทางชีววิทยาระบบ - Icahn School of Medicine ที่ Mount Sinai