เครือข่ายมหาวิทยาลัย

วัฒนธรรมคนหูหนวกอเมริกัน

รายละเอียด

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรหกสัปดาห์ที่ให้ภาพรวมทางประวัติศาสตร์ของชุมชนคนหูหนวกอเมริกันและวัฒนธรรมที่มีการพัฒนา มีการสำรวจกรอบทฤษฎีทางสังคมวิทยา อาการหูหนวกเป็นวัฒนธรรมและไม่ได้อธิบายถึงความพิการเนื่องจากผู้เข้าร่วมจะถูกชี้นำสู่โลกแห่งวัฒนธรรมหูหนวก

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: English

วัฒนธรรมคนหูหนวกอเมริกัน - ระบบมหาวิทยาลัยฮูสตัน