เครือข่ายมหาวิทยาลัย

รากฐานของความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพระดับโลก

รายละเอียด

ความเชี่ยวชาญนี้มีไว้สำหรับผู้ที่ทำงานหรือต้องการทำงานในโปรแกรมสุขภาพระดับโลก คุณจะได้เรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานของการวางแผนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพการใช้งานและการประเมินผลในหลากหลายรูปแบบรวมถึงประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางและวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรม

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ:

คำบรรยาย: English

รากฐานของความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพระดับโลก - มหาวิทยาลัย Johns Hopkins