การศึกษาออนไลน์ฟรี

พลังงานนิวเคลียร์: วิทยาศาสตร์ระบบและสังคม

รายละเอียด

พลังงานนิวเคลียร์: วิทยาศาสตร์ระบบและสังคมนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์พื้นฐานของพลังงานนิวเคลียร์และการแผ่รังสีโดยเน้นที่คุณลักษณะเฉพาะและความท้าทายของพลังงานนิวเคลียร์ในฐานะสารละลายคาร์บอนต่ำ จะมีการนำการประยุกต์ใช้รังสีไอออไนซ์อย่างสันติเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติเช่นเครื่องปฏิกรณ์สำหรับการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์เวชศาสตร์นิวเคลียร์และการริเริ่มด้านความปลอดภัย หลักสูตรนี้จะสำรวจพลังงานฟิชชันการสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์วิศวกรรมและเศรษฐกิจสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบฟิชชันและจะอธิบายถึงความทันสมัยของเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ นอกจากนี้เรายังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยพลังงานฟิวชันแม่เหล็กด้วยการบรรยายที่ครอบคลุมพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมของโทคามัคความล้ำสมัยในการทดลองฟิวชันของโลกและวิสัยทัศน์ของ MIT สำหรับเครื่องปฏิกรณ์ฟิวชันสนามแม่เหล็กสูง นอกจากนี้หลักสูตรยังรวมถึงส่วนการปฏิบัติที่เป็นทางเลือกโดยใช้แบบฝึกหัดที่มีคำแนะนำทางออนไลน์ ในการดูตัวอย่างโปรดเพลิดเพลินไปกับทัวร์เสมือนจริงของ MIT Reactor! —- ที่มาของภาพ: http://sciencestockphotos.com/free/electrical/slides/radioactive_smoke_detector.html, ภาพโดย http://sciencestockphotos.com

ราคา: $ 75 - ฟรีเพื่อตรวจสอบ!

พลังงานนิวเคลียร์: วิทยาศาสตร์ระบบและสังคมผ่าน edX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการศึกษาที่ก่อตั้งโดย Harvard และ MIT

พลังงานนิวเคลียร์: วิทยาศาสตร์ระบบและสังคม - MITx