เครือข่ายมหาวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแพร่งานวิจัย: โครงการ Capstone

รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยเผยแพร่วัตถุประสงค์ Capstone โครงการสูงสุดของความเชี่ยวชาญเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่จบหลักสูตรทั้งสี่ของความเชี่ยวชาญในการใช้สิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ที่จะเขียนรายงานการวิจัยต้นฉบับสำหรับการตีพิมพ์ สำหรับโครงการสุดท้ายคุณจะเตรียมโปสเตอร์การวิจัยซึ่งจะได้รับการประเมินและให้คะแนนโดยผู้เข้าร่วมสุดของคุณ

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: English

ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแพร่งานวิจัย: โครงการ Capstone - สถาบันฟิสิกส์และเทคโนโลยีมอสโก