เครือข่ายมหาวิทยาลัย

ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญในด้านการเงินของซัพพลายเชน

รายละเอียด

ดำเนินการและจัดการโครงการจัดหาเงินทุนที่ประสบความสำเร็จสำหรับองค์กรการซื้อขององค์กรโดยเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญใน Supply Chain Finance ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความท้าทายและปัญหาคอขวดใน Supply Chain Finance และเข้าใจผลกระทบที่มีต่อโปรแกรม Supply Chain Finance หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าใครคือลูกค้าในอุดมคติสำหรับโปรแกรม Supply Chain Finance และเข้าใจวิธีการสร้างรายได้และราคาของโปรแกรมดังกล่าว คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องสำหรับซัพพลายเออร์ที่จะเข้ามาบนเรือและทำการค้าตลอดจนระบุบทบาทและความรับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้องกับ Supply Chain Finance

นอกจากนี้หลักสูตรนี้จะอธิบายวิธีการพัฒนาตัวชี้วัดและรายการองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาโปรแกรมทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ ในตอนท้ายของหลักสูตรนี้คุณจะสามารถทำการวิเคราะห์ก่อนการขายและการวิเคราะห์ซัพพลายเออร์โดยละเอียดซึ่งมีความสำคัญสำหรับการตั้งค่าโปรแกรมซัพพลายเชนการเงิน

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: English

ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญในด้านการเงินของซัพพลายเชน - สถาบันการเงินแห่งนิวยอร์ก