เครือข่ายมหาวิทยาลัย

นาฬิกา Circadian: จังหวะชีวิตโครงสร้างอย่างไร

รายละเอียด

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับการเริ่มต้นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภูมิหลังทางชีววิทยาที่มั่นคงจะเป็นประโยชน์ แต่ไม่จำเป็นอย่างยิ่ง เนื้อหาดังกล่าวจะเป็นที่สนใจของผู้ที่กำลังหางานในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพตลอดจนทุกคนที่วิ่งเข้าหานาฬิกาชีวภาพ

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: อังกฤษ, โรมาเนีย

นาฬิกา Circadian: จังหวะชีวิตโครงสร้างอย่างไร - Ludwig-Maximilians-UniversitätMünchen (LMU)