เครือข่ายมหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญพิเศษทางระบาดวิทยา

รายละเอียด

ความเชี่ยวชาญนี้มีไว้สำหรับผู้ที่ทำงานหรือต้องการทำงานด้านสาธารณสุขในระดับท้องถิ่นภูมิภาคและระดับชาติ หลักสูตรกว่าห้าหลักสูตรที่สอนโดยคณาจารย์จากโรงเรียนสาธารณสุขที่มีชื่อเสียงคุณจะได้เรียนรู้การใช้ชุดเครื่องมือระบาดวิทยาหลักในการวัดสุขภาพของประชากรประเมินการแทรกแซงรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบการระบาดและการแพร่ระบาด

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ:

คำบรรยาย: English

ความเชี่ยวชาญพิเศษทางระบาดวิทยา - มหาวิทยาลัย Johns Hopkins