เครือข่ายมหาวิทยาลัย

ความสำคัญและพลังของดนตรีในสังคมของเรา

รายละเอียด

ดนตรีมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราและถูกถักทอเป็นโครงสร้างของสังคม เราฟังเพลงในขณะที่อยู่คนเดียวหรือใน บริษัท ในคลับเต้นรำหรือที่บ้านผ่านหูฟังง่าย ๆ หรือผ่านลำโพงคุณภาพสูงเป็นพื้นหลังหรือเบื้องหน้าหลังจากที่เราลุกขึ้นหรือก่อนเข้านอน ดนตรีประกอบกับเราเมื่อเรากำลังเดินทางทำกีฬาช้อปปิ้งทำงานหรือพักผ่อน การอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่งของเพลงนี้ทำให้เกิดคำถามมากมาย: ดนตรีมีผลกระทบต่อชีวิตของเราอย่างไร ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมที่เราอาศัยอยู่กับบทบาทหน้าที่และตำแหน่งของดนตรีในสังคมนั้นคืออะไร? ดนตรีได้รับอิทธิพลจากดนตรีอย่างไรและมีอิทธิพลต่อสังคมการเมืองเศรษฐกิจเทคโนโลยีและการพัฒนาอื่น ๆ

คำถามเหล่านี้ทำให้คุณหรือไม่ ดนตรีและสังคมมีการแนะนำอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการต่าง ๆ ที่ดนตรีและสังคมมีการเชื่อมต่อผ่านการบรรยายที่น่าสนใจการสัมภาษณ์ที่ชาญฉลาดการมอบหมายงานที่ท้าทายการอ่านที่น่าสนใจและแน่นอนว่าเป็นตัวอย่างดนตรีมากมาย หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับสถานที่อย่างไรและทำไมเราฟังเพลงดนตรีมีส่วนช่วยอย่างไรในการสร้างเอกลักษณ์ของเรารูปแบบดนตรีการแสดงออกและการล้มล้างแนวคิดทางการเมืองและดนตรีส่งผลต่อบรรทัดฐานและค่านิยมของเราอย่างไร

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: English

ความสำคัญและพลังของดนตรีในสังคมของเรา - Universiteit ไลเดน