เครือข่ายมหาวิทยาลัย

ความต้องการของลูกค้าและข้อกำหนดของซอฟต์แวร์

รายละเอียด

หลักสูตรนี้ครอบคลุมเทคนิคการปฏิบัติเพื่อล้วงเอาและแสดงความต้องการซอฟต์แวร์จากการโต้ตอบของลูกค้า

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: ภาษาอังกฤษ, เกาหลี, กรีก

ความต้องการของลูกค้าและข้อกำหนดของซอฟต์แวร์ - มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตา