เครือข่ายมหาวิทยาลัย

การแก้ปัญหาด้วย Excel

รายละเอียด

หลักสูตรนี้สำรวจ Excel เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้ฟังก์ชั่นพื้นฐานของ excel ผ่านการสาธิตแบบมีไกด์ ในแต่ละสัปดาห์คุณจะพัฒนาทักษะความสามารถของคุณและให้โอกาสฝึกฝนสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ ในที่สุดคุณจะมีโอกาสที่จะนำความรู้ของคุณไปทำงานในโครงการขั้นสุดท้าย โปรดทราบเนื้อหาในหลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาโดยใช้ Excel 2013 รุ่น Windows

หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นโดย PricewaterhouseCoopers LLP โดยมีที่อยู่ที่ 300 Madison Avenue, New York, New York, 10017

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: English

การแก้ปัญหาด้วย Excel - PwC