เครือข่ายมหาวิทยาลัย

การวิเคราะห์แบบบูรณาการในระบบชีววิทยา

รายละเอียด

หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการบูรณาการผ่านการอ่านและการวิเคราะห์วรรณกรรมหลักในปัจจุบันโดยตรงเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาโครงงานสุดล้ำในฐานะการสอบปลายภาคโดยรวมสำหรับความเชี่ยวชาญในวิชาชีววิทยาระบบ

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: English

การวิเคราะห์แบบบูรณาการในระบบชีววิทยา - Icahn School of Medicine ที่ Mount Sinai