เครือข่ายมหาวิทยาลัย

การวิเคราะห์บัญชี II: การบัญชีสำหรับหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

รายละเอียด

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สี่ในความเชี่ยวชาญด้านการรายงานทางการเงิน XNUMX หลักสูตร หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่การรับรู้การวัดผลและการบัญชีในภายหลังสำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเงินบำนาญค่าตอบแทนโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์และกระแสเงินสดโดยใช้การประมวลผลมาตรฐานการบัญชี FASB และทรัพยากรอื่น ๆ

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: English

การวิเคราะห์บัญชี II: การบัญชีสำหรับหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น - มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ Urbana-Champaign