เครือข่ายมหาวิทยาลัย

การรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน

รายละเอียด

ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้น้ำหนักสำรวจเพื่อประมาณสถิติเชิงพรรณนาเช่นค่าเฉลี่ยและผลรวมและปริมาณที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นพารามิเตอร์แบบจำลองสำหรับการถดถอยเชิงเส้นและโลจิสติก ความสามารถของซอฟต์แวร์จะครอบคลุมด้วยR®ที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ นอกจากนี้หลักสูตรจะครอบคลุมพื้นฐานของการเชื่อมโยงบันทึกและการจับคู่ทางสถิติซึ่งทั้งสองอย่างมีความสำคัญมากขึ้นเนื่องจากเป็นวิธีการรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การรวมชุดข้อมูลทำให้เกิดประเด็นทางจริยธรรมซึ่งการทบทวนหลักสูตร อาจต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของข้อกำหนดทางกฎหมายในประเทศต่างๆ

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: English

การรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน - มหาวิทยาลัยแมริแลนด์คอลเลจพาร์ค