เครือข่ายมหาวิทยาลัย

การประมาณราคาก่อสร้างและการควบคุมต้นทุน

รายละเอียด

หลักสูตรนี้จะแนะนำประเภทของการประมาณราคาจากขั้นตอนการออกแบบแนวความคิดไปจนถึงขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการก่อสร้าง นอกจากนี้หลักสูตรเน้นความสำคัญของการควบคุมต้นทุนและวิธีการติดตามกระแสเงินสดของโครงการ นักเรียนจะได้ทำงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์งานก่อสร้างในโครงการ

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: English

การประมาณราคาก่อสร้างและการควบคุมต้นทุน - มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย