เครือข่ายมหาวิทยาลัย

การดำเนินการขาย: โครงการสุดท้าย

รายละเอียด

ในโครงการสุดท้ายสำหรับการดำเนินงานการขาย / การจัดการความเชี่ยวชาญผู้เรียนจะถูกขอให้ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการทำการวิเคราะห์ที่สำคัญของธุรกิจโลกแห่งความจริง ผู้เรียนต้องเลือกธุรกิจที่มีฟังก์ชั่นการขาย / การดำเนินงาน ผู้เรียนจะต้องระบุผู้จัดการที่รับผิดชอบงานขาย (โดยทั่วไปเรียกว่าผู้จัดการฝ่ายขาย) และสัมภาษณ์บุคคลนี้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารการขายที่ บริษัท นี้

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: English

การดำเนินการขาย: โครงการสุดท้าย - มหาวิทยาลัยเวสต์เวอร์จิเนีย