เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทำงานอย่างไร

รายละเอียด

TUN นั่งคุยกับ Holly Morrow รองประธานอาวุโสฝ่ายความรู้ของ uAspire เพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเงินกู้นักเรียน