วิธีการรับการฝึกงานภาคฤดูร้อน

รายละเอียด

TUN นั่งคุยกับ Adam Capozzi ผู้อำนวยการฝ่ายบริการด้านอาชีพ การประเมิน และความสำเร็จของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย Syracuse เพื่อหารือเกี่ยวกับสิ่งที่นักศึกษาสามารถทำได้เพื่อช่วยให้พวกเขาได้รับการฝึกงานภาคฤดูร้อน