วิธีการศึกษา

รายละเอียด

TUN นั่งคุยกับ Shashank Singhania ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์และเป็นนักศึกษาตรง A ที่ Georgia Tech เพื่อหารือเกี่ยวกับเคล็ดลับในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ