กลยุทธ์การเรียนสำหรับชั้นเรียนออนไลน์

รายละเอียด

TUN นั่งคุยกับ Rebecca Piety ผู้อำนวยการ Student Academic Resource Center และ University Testing Center ที่ University of Central Florida เพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์การเรียนสำหรับชั้นเรียนออนไลน์