เครือข่ายมหาวิทยาลัย

Combinatorics เชิงวิเคราะห์

รายละเอียด

Analytic Combinatorics สอนแคลคูลัสที่ช่วยให้สามารถคาดการณ์เชิงปริมาณได้อย่างแม่นยำของโครงสร้าง Combinatorial ขนาดใหญ่ หลักสูตรนี้แนะนำวิธีการเชิงสัญลักษณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างฟังก์ชันการสร้างแบบเอกซ์โพเนนเชียลและหลายตัวแปรและวิธีการในการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนเพื่อให้ได้เส้นกำกับที่ถูกต้องจากสมการ GF

คุณสมบัติทั้งหมดของหลักสูตรนี้ให้บริการฟรี มันไม่ได้เสนอใบรับรองเมื่อเสร็จสิ้น

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: English

Combinatorics เชิงวิเคราะห์ - มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน