เครือข่ายมหาวิทยาลัย

โครงการ: สร้างแอป iOS ตั้งแต่ต้นจนจบ

รายละเอียด

ในหลักสูตรนี้คุณจะทำงานในโครงการของคุณเองโดยคุณจะต้องผ่านกระบวนการออกแบบและสร้างต้นแบบแอปของคุณเอง

ราคา: $ 199 - ฟรีเพื่อตรวจสอบ!

โครงการ: สร้างแอป iOS ตั้งแต่ต้นจนจบผ่าน edX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาที่ก่อตั้งโดย Harvard และ MIT

โครงการ: สร้างแอป iOS ตั้งแต่ต้นจนจบ - CurtinX