เครือข่ายมหาวิทยาลัย

แบบจำลองข้อมูลทางคลินิกและการประเมินคุณภาพข้อมูล

รายละเอียด

หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสอนแนวคิดของตัวแบบข้อมูลทางคลินิกและตัวแบบข้อมูลทั่วไป เมื่อจบหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะสามารถตีความและประเมินการออกแบบตัวแบบข้อมูลโดยใช้ Entity-Relationship Diagrams (ERDs) แยกความแตกต่างระหว่างตัวแบบข้อมูลกับข้อที่แต่ละคนใช้เพื่อสนับสนุนการดูแลทางคลินิกและวิทยาศาสตร์ข้อมูลและสร้างคำสั่ง SQL ใน Google BigQuery เพื่อเคียวรีโมเดลข้อมูลคลินิก MIMIC3 และโมเดลข้อมูลทั่วไป OMOP

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: English

แบบจำลองข้อมูลทางคลินิกและการประเมินคุณภาพข้อมูล - ระบบมหาวิทยาลัยโคโลราโด