เครือข่ายมหาวิทยาลัย

แนวโน้มการดูแลสุขภาพสำหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางธุรกิจ

รายละเอียด

ความเชี่ยวชาญนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการรับรู้การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอุตสาหกรรมและเพื่อให้มีมุมมองที่คล่องตัวในการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านี้ ผู้เรียนจะได้สัมผัสกับตัวขับเคลื่อนหลักในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพทั่วโลกในปัจจุบันดังนั้นพวกเขาอาจนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้เพื่อช่วยองค์กรของพวกเขา

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ:

คำบรรยาย: English

แนวโน้มการดูแลสุขภาพสำหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางธุรกิจ - มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ