เครือข่ายมหาวิทยาลัย

แนวคิดพื้นฐานของกฎหมายนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ

รายละเอียด

พลังงานนิวเคลียร์ทำให้เรามีความหวังและมีศักยภาพในการได้รับประโยชน์ที่สำคัญในหลากหลายสาขาตั้งแต่การแพทย์และการเกษตรไปจนถึงการผลิตไฟฟ้าและอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันเราทุกคนรู้ดีว่าพลังงานนิวเคลียร์ก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรง หลักสูตรนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของนิวเคลียร์ต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รายละเอียดของกรอบกฎหมายการจัดการความเสี่ยงและความรับผิดทางนิวเคลียร์จะแสดงให้นักเรียนทราบสิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าบรรทัดฐานทางกฎหมายระหว่างประเทศสำหรับการควบคุมพลังงานนิวเคลียร์รวมถึงวัสดุกัมมันตภาพรังสีและการจัดการกากกัมมันตรังสีก็เป็นส่วนหนึ่งของ ระบบกฎหมายแห่งชาติของรัฐในหลักสูตรนี้เราจะพิจารณาประเด็นและประเด็นพื้นฐานและพื้นฐานที่สุดที่ต้องได้รับการแก้ไขเมื่อวิเคราะห์และพัฒนาบรรทัดฐานทางกฎหมายสำหรับเทคโนโลยีที่ซับซ้อนสูงเช่นพลังงานนิวเคลียร์

ราคา: $ 49 - ฟรีเพื่อตรวจสอบ!

แนวคิดพื้นฐานของกฎหมายนิวเคลียร์ระหว่างประเทศผ่าน edX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการศึกษาที่ก่อตั้งโดย Harvard และ MIT

แนวคิดพื้นฐานของกฎหมายนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ - MEPhIx