เครือข่ายมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีเหล็ก XNUMX

รายละเอียด

เหล็กกล้าซึ่งเป็นวัสดุที่มีการพัฒนาตลอดเวลาเป็นวัสดุที่โดดเด่นที่สุดในบรรดาวัสดุทั้งหมดเนื่องจากสามารถให้คุณสมบัติที่หลากหลายซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในหลักสูตรนี้เราจะสำรวจทั้งประเด็นพื้นฐานและประเด็นทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเหล็กรวมถึงการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าโครงสร้างจุลภาคและการเปลี่ยนเฟสและคุณสมบัติและการใช้งาน

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: English

เทคโนโลยีเหล็ก XNUMX - มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโปฮัง