เครือข่ายมหาวิทยาลัย

แบตเตอรี่เซลล์เชื้อเพลิงและบทบาทของพวกเขาในสังคมสมัยใหม่

รายละเอียด

ในโลกปัจจุบันเราเห็นการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงไปของเกมในตลาดการขนส่งและพลังงาน ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องสามารถช่วยให้คุณพบบทบาทของตนเองในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหล่านี้และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ตามท้องถนน หลักสูตรนี้เป็นการแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับแบตเตอรี่และเซลล์เชื้อเพลิงซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของความสามารถในการเคลื่อนย้ายด้วยไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน การเรียนรู้บทเรียนประวัติศาสตร์ทำความเข้าใจกับแรงผลักดันหลักและการได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สำคัญจะสร้างความเข้าใจพื้นฐานของคุณในเรื่องนี้หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์และสังคม สำหรับนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์จะช่วยแสดงให้เห็นถึงความต้องการของสังคมและอุตสาหกรรม สำหรับผู้เรียนจากอุตสาหกรรมธุรกิจหรือจากภูมิหลังทั่วไปจะเป็นการแนะนำเรื่องที่ชัดเจน หลักสูตรระยะสั้นจะไม่ทำให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแบตเตอรี่เซลล์เชื้อเพลิงและยานยนต์ไฟฟ้า แต่จะช่วยคุณในการสื่อสารกับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรและทำให้การศึกษาต่อ (หรือการศึกษาด้วยตนเอง) มีประสิทธิผลมากขึ้น หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่แบตเตอรี่เช่นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและรถยนต์ไฟฟ้าเป็นตลาดหลัก

ราคา: $ 49 - ฟรีเพื่อตรวจสอบ!

ÀÒÉÒ: English

แบตเตอรี่เซลล์เชื้อเพลิงและบทบาทของพวกเขาในสังคมสมัยใหม่ผ่าน edX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการศึกษาที่ก่อตั้งโดย Harvard และ MIT

แบตเตอรี่เซลล์เชื้อเพลิงและบทบาทของพวกเขาในสังคมสมัยใหม่ - UrFUx