เครือข่ายมหาวิทยาลัย

เครือข่ายเบื้องต้น

รายละเอียด

หลักสูตรนี้เป็นแบบเรียนรู้ด้วยตนเองที่ให้คำแนะนำหัวข้อระบบเครือข่ายเบื้องต้นรวมถึง: ภาพรวมของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้นแอปพลิเคชันเลเยอร์การขนส่งเลเยอร์เครือข่ายเลเยอร์ลิงก์ภาพรวมของความปลอดภัยเครือข่าย

ราคา: $ 150 - ฟรีเพื่อตรวจสอบ!

ÀÒÉÒ: English

รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่ายผ่าน edX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาที่ก่อตั้งโดย Harvard และ MIT

เครือข่ายเบื้องต้น - NYUx