เครือข่ายมหาวิทยาลัย

เคมีขั้นสูง

รายละเอียด

วิชาเคมีที่จะครอบคลุมหัวข้อที่เลือกครอบคลุมในหลักสูตรเคมีขั้นสูงของโรงเรียนมัธยมซึ่งสัมพันธ์กับหัวข้อมาตรฐานที่กำหนดโดย American Chemical Society

วิชาบังคับก่อน: นักเรียนควรมีภูมิหลังทางเคมีขั้นพื้นฐานรวมถึงการตั้งชื่อ, ปฏิกิริยา, ปริมาณสารสัมพันธ์, ปริมาณสารสัมพันธ์, โมลาร์และเทอร์โมเคมี

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: อังกฤษ, สเปน

เคมีขั้นสูง - มหาวิทยาลัยเคนตักกี้