เครือข่ายมหาวิทยาลัย

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

รายละเอียด

หลักสูตรนี้เป็นแบบเรียนรู้ด้วยตนเองที่ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการหลักสูตรนี้จะครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ รวมถึง: ความรู้พื้นฐานของฮาร์ดแวร์ระบบบทนำแนวคิดระบบปฏิบัติการกระบวนการ OS และเธรดการทำงานพร้อมกันของเธรดและ deadlocks

ราคา: $ 150 - ฟรีเพื่อตรวจสอบ!

ÀÒÉÒ: English

ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการผ่าน edX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาที่ก่อตั้งโดย Harvard และ MIT

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ - NYUx