เครือข่ายมหาวิทยาลัย

อะคูสติกเบื้องต้น (ตอนที่ 2)

รายละเอียด

ผู้เรียนอาจได้เรียนรู้แนวคิดพื้นฐานของอะคูสติกจาก 'Introduction to Acoustics (ตอนที่ 1)' ตอนนี้ถึงเวลาที่จะนำไปใช้กับสถานการณ์จริงและพัฒนาแอปพลิเคชันด้านเสียงของตนเอง ผู้เรียนจะวิเคราะห์ปรากฏการณ์การแผ่รังสีการกระเจิงและการเลี้ยวเบนด้วยสมการ Kirchhoff –Helmholtz จากนั้นผู้เรียนจะออกแบบห้องหรือท่อเสียงสะท้อนของตนเองที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: English

อะคูสติกเบื้องต้น (ตอนที่ 2) - สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งเกาหลี (KAIST)