เครือข่ายมหาวิทยาลัย

ประเด็นร้อนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

รายละเอียด

ระบบยุติธรรมทางอาญาของอเมริกากำลังต้องการการปฏิรูป เราจองจำหลายคนเกินไป เราให้ความสนใจไม่เพียงพอต่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถช่วยแยกสิ่งที่น่าตำหนิและอันตรายที่สุดออกจากกันได้ เราให้อำนาจตำรวจมากเกินไปในการใช้กำลังและการเฝ้าระวังทางเทคโนโลยี

วิธีคิดเกี่ยวกับการจัดการกับปัญหาเหล่านี้หลักสูตรนี้เป็นการตรวจสอบสองประเด็นที่สำคัญ: เราควรทำอย่างไรกับคนที่ก่ออาชญากรรมและเราควรระบุว่าพวกเขาเป็นใคร ในประเด็นแรกเราจะพิจารณาอย่างใกล้ชิดถึงลักษณะและสาเหตุของการถูกจองจำจำนวนมากโทษประหารชีวิตความถูกต้องตามกฎหมายและประโยชน์ของการควบคุมตัวและการประเมินความเสี่ยงรวมถึงบทบาทของการป้องกันความวิกลจริตและประสาท ในประเด็นที่สองเราจะสำรวจกฎหมายควบคุมการใช้กำลังของตำรวจบทบาทที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีและข้อมูลขนาดใหญ่ในการอำนวยความสะดวกในการเฝ้าระวังและตรวจจับและปราบปรามอาชญากรรมทางตำรวจและการเยียวยาความผิดพลาดของตำรวจ .

เป้าหมายโดยรวมคือการช่วยให้คนคิดประเมินระบบยุติธรรมทางอาญาในปัจจุบันและพิจารณาวิธีการทำให้ดีขึ้น หลังจากจบหลักสูตรนี้ผู้เข้าร่วมควรจะสามารถ:

1. อธิบายปัญหาการกักขังในสหรัฐอเมริกาและสาเหตุที่อาจเกิดขึ้น
2. แนะนำวิธีการลดการจำคุก
3. วิเคราะหเครื่องมือประเมินความเสี่ยงและการใชในโครงการกักกันแบบปองกัน
4. อภิปรายข้อดีและข้อเสียของโทษประหารชีวิตกฎการยกเว้นและการป้องกันความวิกลจริต
5. วิเคราะห์ความเกี่ยวข้องของหลักฐานทางระบบประสาทในคดีอาญา
6. ระบุสาเหตุบางประการที่ทำให้ผู้บริสุทธิ์ถูกตัดสินว่าผิด
7. อธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันของบทบาทในการพิจารณาคดีและในการใช้กำลังของตำรวจ, หยุดและค้นและยินยอมและ
8. ระบุประเภทของเทคโนโลยีการเฝ้าระวังที่มีให้ตำรวจและหลักการทางรัฐธรรมนูญที่ควบคุมการใช้งาน

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: English

ประเด็นร้อนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา - มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์