เครือข่ายมหาวิทยาลัย

สมองสองภาษา

รายละเอียด

หลักสูตรนี้สำรวจฐานสมองของการใช้สองภาษาโดยการอภิปรายวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างของอายุของการเรียนรู้เริ่มแรกความสามารถและการควบคุมในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาวาจาภาษาเดียวและวรรณกรรมสองภาษา ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับวิธีที่มนุษย์เรียนรู้ภาษาหนึ่งหรือสองภาษาและทักษะการเรียนรู้อื่น ๆ

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: อังกฤษ, รัสเซีย

สมองสองภาษา - ระบบมหาวิทยาลัยฮูสตัน