วิวัฒนาการวันนี้

วิวัฒนาการวันนี้

รายละเอียด

ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานของวิวัฒนาการ คุณจะพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิวัฒนาการและพลังการก่อกำเนิดของมัน คุณจะเห็นว่าวิวัฒนาการก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเราอย่างไร วิวัฒนาการส่งผลกระทบต่อความพยายามของมนุษย์ในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์การเกษตรจิตวิทยาเศรษฐกิจและวัฒนธรรม มันเป็นหลักการรวมที่สำคัญสำหรับชีววิทยาและกฎหมายธรรมชาติขั้นพื้นฐาน ในห้าสัปดาห์เราจะทำให้คุณสามารถเข้าถึงวิวัฒนาการและช่วยให้คุณรับรู้กระบวนการวิวัฒนาการรอบตัวคุณทั้งในธรรมชาติและในสังคม เราใช้ประโยชน์จากชุดสะสมของ Naturalis ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในไลเดน แต่ยังนำคุณไปสู่สนาม โดยใช้ตัวอย่างคลาสสิกและทันสมัยเราจะแสดงให้คุณเห็นว่านักวิทยาศาสตร์ตอบคำถามวิวัฒนาการอย่างไร ในโมดูลสุดท้ายเราจะได้ดูอนาคต มนุษย์จะพัฒนาอย่างไร และเราจะมีอิทธิพลต่อวิวัฒนาการของเราเองและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ได้อย่างไร?

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนที่มีแรงบันดาลใจในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่กว้างกว่าและจริงจังในทางปฏิบัติรวมถึงนักเรียนมัธยมปลายนักเรียนชีววิทยา BSc (ระดับปริญญาตรี) นักศึกษาปริญญาโทจากสาขาวิชาอื่น ๆ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เจ้าหน้าที่อนุรักษ์และ นักการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ห้องสมุดอุทยานแห่งชาติและโรงเรียน

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: อังกฤษ, ฝรั่งเศส

วิวัฒนาการวันนี้ - Universiteit ไลเดน