วิธีการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล: รุ่น R

วิธีการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล: รุ่น R

รายละเอียด

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมักได้รับการฝึกฝนในการวิเคราะห์ข้อมูล อย่างไรก็ตามเป้าหมายของวิทยาศาสตร์ข้อมูลคือการสร้างความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับปัญหาหรือแนวคิดบางอย่างและสร้างแบบจำลองที่เป็นประโยชน์สำหรับความเข้าใจนี้ เนื่องจากหลักการของ "ขยะเข้าขยะออก" จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะต้องรู้วิธีประเมินคุณภาพของข้อมูลที่นำมาสู่การวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีนี้เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลโดยเฉพาะสำหรับการวิเคราะห์บางอย่าง (เช่นการสำรวจ) ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้พื้นฐานของกระบวนการวิจัยตั้งแต่การพัฒนาคำถามที่ดีไปจนถึงการออกแบบกลยุทธ์การรวบรวมข้อมูลที่ดีไปจนถึงการวางผลลัพธ์ในบริบท แม้ว่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมักจะมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล แต่กระบวนการวิจัยทั้งหมดจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้อง ได้รับการพัฒนาเป็นภาษาที่มีการวิเคราะห์ทางสถิติและการสร้างแบบจำลองในใจ R ได้กลายเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำ Data Science ในโลกแห่งความเป็นจริง ด้วยวิธีการวิจัยวิทยาศาสตร์ข้อมูลฉบับนี้ห้องทดลองทั้งหมดจะทำด้วย R ในขณะที่วิดีโอไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าโดยใช้เครื่องมือ หากคุณต้องการให้ Data Science ทำกับ Python โปรดดูวิธีการวิจัย Data Science: Python Edition edX ให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับผู้เรียนที่ต้องการรับใบรับรองที่ได้รับการยืนยัน แต่อาจไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ ในการสมัครขอความช่วยเหลือทางการเงินลงทะเบียนในหลักสูตรจากนั้นไปที่ลิงค์นี้เพื่อกรอกใบสมัครเพื่อขอความช่วยเหลือ

ราคา: $ 99 - ฟรีเพื่อตรวจสอบ!

วิธีการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล: R Edition ผ่าน edX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการศึกษาที่ก่อตั้งโดย Harvard และ MIT

วิธีการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล: รุ่น R - Microsoft