เครือข่ายมหาวิทยาลัย

รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Big Data

รายละเอียด

เรียนรู้สิ่งที่ต้องทำเพื่อสร้างโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ นี่เป็นจุดแรกในหลักสูตร Big Data จาก Microsoft จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานหลักสูตรวางแผนตารางการเรียนรู้และเชื่อมต่อกับเพื่อนนักเรียนและผู้ช่วยสอน ระหว่างทางคุณจะได้รับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานกับข้อมูลและแนวคิดและเทคโนโลยีพื้นฐานบางประการสำหรับสถานการณ์ Big Data

ราคา: $ 99 - ฟรีเพื่อตรวจสอบ!

ÀÒÉÒ: English

รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Big Data ผ่าน edX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาที่ก่อตั้งโดย Harvard และ MIT

รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Big Data - Microsoft