เครือข่ายมหาวิทยาลัย

พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง: รากฐานสู่ Frontiers

รายละเอียด

พีชคณิตเชิงเส้นเป็นหนึ่งในเครื่องมือพื้นฐานสำหรับนักคำนวณและนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล ใน Advanced Linear Algebra: Foundations to Frontiers (ALAFF) คุณสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะของคุณในพีชคณิตเชิงเส้นอัลกอริธึมเชิงปฏิบัติสำหรับการคำนวณเมทริกซ์และการวิเคราะห์ผลกระทบของเลขคณิตจุดลอยตัวที่ดำเนินการโดยคอมพิวเตอร์

ราคา: $ 49 - ฟรีเพื่อตรวจสอบ!

พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง: รากฐานสู่พรมแดนผ่าน edX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาที่ก่อตั้งโดยฮาร์วาร์ดและเอ็มไอที

พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง: รากฐานสู่ Frontiers - UTAustinX