เครือข่ายมหาวิทยาลัย

การควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียและ

รายละเอียด

ในฐานะที่เป็นรัฐที่มีคลังอาวุธนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของรัสเซียรัสเซียเป็นผู้มีส่วนร่วมที่สำคัญของระบอบการปกครองที่ไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และกำหนดการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ตามลำดับความสำคัญของนโยบายต่างประเทศ หลักสูตรนี้จะค้นพบตรรกะและกรอบนโยบายการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซีย คุณจะได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาและบริบทที่ทันสมัยของความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสหรัฐฯกับรัสเซียในการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์และทำความเข้าใจว่าความสัมพันธ์เหล่านี้มีอิทธิพลต่อระบอบการปกครองที่ไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ทั่วโลกอย่างไร คุณจะได้รับเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์นโยบายการป้องกันและความปลอดภัยของรัสเซียในส่วนที่เกี่ยวกับการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และการลดอาวุธ

เมื่อจบหลักสูตรนี้นักเรียนจะ ...

…สามารถ
- วิเคราะห์การกระทำของรัฐจากมุมมองของสนธิสัญญาปัจจุบันเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์
- เสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับปัญหาที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมอาวุธให้ความเห็น
- โต้แย้งเพื่อสนับสนุนจุดยืนของพวกเขาในการอภิปรายเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์

…ทำความรู้จัก
- ด้านเทคนิคการเมืองและยุทธศาสตร์ของข้อตกลงเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์
- เนื้อหาของสนธิสัญญาควบคุมอาวุธที่รัสเซียมีส่วนร่วม
- แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือซึ่งอุทิศให้กับปัญหาการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์

…คุ้นเคยกับ
- คำศัพท์พิเศษในด้านการควบคุมอาวุธ
- รัฐสมัยใหม่และมุมมองของนโยบายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์
- พื้นฐานของนโยบายการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซีย

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: English

การควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียและ - มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก