เครือข่ายมหาวิทยาลัย

การรวบรวมและพัฒนาข่าว

รายละเอียด

นักข่าวพัฒนาข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์และแหล่งข้อมูล นักข่าวที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดจะฝึกฝนทักษะที่สำคัญเหล่านี้อย่างรวดเร็ว การผลิตวารสารศาสตร์ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ: การรวบรวมข่าวการสัมภาษณ์แหล่งข้อมูลการค้นคว้าและพยายามหาข้อมูลให้ได้มากที่สุด หลักสูตรนี้จะสอนวิธีการค้นหาข้อมูลสัมภาษณ์ทักษะและวิธีการประมวลผลข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อการตีพิมพ์

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: English

การรวบรวมและพัฒนาข่าว - มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกน