เครือข่ายมหาวิทยาลัย

ยีนและสภาวะของมนุษย์ (จากพฤติกรรมสู่เทคโนโลยีชีวภาพ)

รายละเอียด

เพื่อให้เข้าใจแนวคิดพื้นฐานของจีโนมิกส์และเทคโนโลยีชีวภาพและความหมายของมันต่อชีววิทยามนุษย์วิวัฒนาการยานโยบายทางสังคมและทางเลือกเส้นทางชีวิตของแต่ละบุคคลในศตวรรษที่ 21

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: อังกฤษ, ฮิบรู

ยีนและสภาวะของมนุษย์ (จากพฤติกรรมสู่เทคโนโลยีชีวภาพ) - มหาวิทยาลัยแมริแลนด์คอลเลจพาร์ค