เครือข่ายมหาวิทยาลัย

Global Warming I: วิทยาศาสตร์และแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รายละเอียด

ชั้นนี้อธิบายถึงวิทยาศาสตร์ของภาวะโลกร้อนและการคาดการณ์ผลกระทบของมนุษย์ที่มีต่อสภาพอากาศของโลก มีไว้สำหรับผู้ชมที่ไม่มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ แต่มีความอยากรู้อยากเห็นที่ดีต่อสุขภาพชั้นเรียนได้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกและมุมมองจากฟิสิกส์เคมีชีววิทยาธรณีวิทยาโลกและวิทยาศาสตร์ในบรรยากาศ .

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: English

Global Warming I: วิทยาศาสตร์และแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - มหาวิทยาลัยชิคาโก