เครือข่ายมหาวิทยาลัย

สุขภาพโลก: ภาพรวมสหวิทยาการ

รายละเอียด

หลักสูตรนี้นำเสนอภาพรวมของความท้าทายด้านสุขภาพในระดับโลกในปัจจุบันโดยศึกษาถึงข้อมูลเชิงลึกของสาขาวิชาที่หลากหลายรวมถึงการแพทย์, สาธารณสุข, กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิธีการแบบสหวิทยาการนี้จะนำนักเรียนไปสู่เจ็ดหัวข้อที่สำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของโลก

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ: English

คำบรรยาย: English

สุขภาพโลก: ภาพรวมสหวิทยาการ - มหาวิทยาลัยเจนีวา