ความรู้พื้นฐานโซ่อุปทาน

ความรู้พื้นฐานโซ่อุปทาน

รายละเอียด

หลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านซัพพลายเชนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ MITx MicroMasters Credential ในการจัดการซัพพลายเชนซึ่งเปิดสอนโดยหลักสูตร SCM Master อันดับ 1 ที่ Massachusetts Institute of Technology หลักสูตร CTL.SC1x Supply Chain Fundamentals มอบทักษะพื้นฐานสำหรับการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ . คุณจะได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาและประยุกต์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์แนวทางและเทคนิคที่ใช้ในการออกแบบและการทำงานของระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบบูรณาการ เนื้อหานี้ได้รับการสอนจากมุมมองของผู้บริหารโดยเน้นที่ที่และวิธีการใช้เครื่องมือเฉพาะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมและลดต้นทุนรวมของห่วงโซ่อุปทาน เราให้ความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาและการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ทั้งภายในและระหว่าง บริษัท หัวข้อหลักที่เราจะเน้นในหลักสูตรนี้ ได้แก่ : การพยากรณ์ความต้องการการวางแผนและการจัดการ การวางแผนสินค้าคงคลังการจัดการและการควบคุมการวางแผนการขนส่งการจัดการและการดำเนินการในขณะที่วัตถุประสงค์หลักของเราคือการพัฒนาและใช้แบบจำลองเพื่อช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้เราจะใช้ตัวอย่างจากอุตสาหกรรมอย่างหนักเพื่อให้ภาพประกอบของแนวคิดในทางปฏิบัติ นี่ไม่ใช่หลักสูตรเชิงทฤษฎีหรือกรณีศึกษาอย่างเดียว แต่เป็นหลักสูตรการวิเคราะห์เชิงประยุกต์ที่เน้นปัญหาจริงที่พบในทางปฏิบัติ

ราคา: $ 200 - ฟรีเพื่อตรวจสอบ!

ความรู้พื้นฐานด้านซัพพลายเชนผ่าน edX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการศึกษาที่ก่อตั้งโดย Harvard และ MIT

ความรู้พื้นฐานโซ่อุปทาน - MITx