เครือข่ายมหาวิทยาลัย

ความรู้พื้นฐานด้านภูมิคุ้มกันวิทยา

รายละเอียด

ความเชี่ยวชาญนี้ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนมีแนวคิดพื้นฐานและคำศัพท์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา เป้าหมายคือเพื่อให้นักเรียนจากภูมิหลังที่แตกต่างกับความเข้าใจพื้นฐานของภูมิคุ้มกันและความสามารถในการชื่นชมและวิเคราะห์การพัฒนาใหม่ในการรักษาทางภูมิคุ้มกันที่ออกแบบมาสำหรับการรักษาโรค

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ:

คำบรรยาย: English

ความรู้พื้นฐานด้านภูมิคุ้มกันวิทยา - มหาวิทยาลัยไรซ์