รากฐานของความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการสาธารณสุข

รากฐานของความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการสาธารณสุข

รายละเอียด

ความเชี่ยวชาญนี้จะช่วยให้คุณสามารถไตร่ตรองและฝึกฝนพฤติกรรมที่คุณต้องการเพื่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการผู้ฝึกหัดแพทย์ผู้จัดการหรือผู้นำความเชี่ยวชาญนั้นแบ่งออกเป็นสี่หลักสูตรที่ครอบคลุมต้นกำเนิดของสาธารณสุข การปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการคุ้มครองสุขภาพ ความเชี่ยวชาญจะมาจากการเรียนรู้จากสถิติด้านสาธารณสุขและระบาดวิทยาเพื่อความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและสร้างรากฐานของความรู้ด้านสาธารณสุข

ในตอนท้ายของความเชี่ยวชาญนี้คุณจะสามารถ:

1. ใช้หลักการที่เป็นรากฐานของการสาธารณสุขเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดวัตถุประสงค์ด้านสาธารณสุข

2. วิเคราะห์ความท้าทายด้านสาธารณสุขโดยใช้ข้อมูลและความฉลาดทางสุขภาพเพื่อวิเคราะห์ความต้องการและจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินการสำหรับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ

3. แก้ไขการแทรกแซงที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและแนวทางสาธารณสุขอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพของประชากร

4. ประเมินการคุกคามทางสุขภาพทั้งเชิงปฏิบัติการและเชิงกลยุทธ์เพื่อแนะนำการดำเนินการด้านการจัดการที่เหมาะสมแก่ผู้เกี่ยวข้อง

5. พิจารณาทักษะอาชีพทัศนคติและพฤติกรรมของตนเองเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเป็นผู้นำและประสิทธิผลส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

6. ใช้การป้องกันสุขภาพที่เหมาะสมการปรับปรุงสุขภาพและการป้องกันโรคเพื่อปรับปรุงโปรแกรมด้านสาธารณสุข

ราคา: ลงทะเบียนฟรี!

ÀÒÉÒ:

คำบรรยาย: English

รากฐานของความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการสาธารณสุข - อิมพีเรียลคอลเลจลอนดอน